Lærling nivå 1: Lærlinger rett fra skolen. Bruker en del mer tid. Får hjelp av veileder under mesteparten av behandlingen. Ingen reklamasjon rett. Pris på forespørsel.

Lærling nivå 2: Lærling bestått internopplæring modul 1. Jobber mer selvstendig, men med veileder. Er litt raskere. Redusert reklamasjonsrett


Junior nivå 1: Lærling bestått nivå 1 og 2 i intern opplæring. Prise på klipp står i Menyen/prislisten. 20-50% avslag på behandlinger. Jobber for det meste selvstendig, som en frisør.

Junior nivå 2: Nyansatt med svennebrev, men ikke fullført internopplæring,så er under opplæring hos oss, eller Lærling som har fullført internopplæring, modul 1,2 og 3, men uten svennebrev.  Pris på klipp står i menyen/prislisten. 20-30% avslag på behandlinger.


Stylist: Dyktige frisører, med god erfaring.


Art Director: Dyktige frisører, med lang og bred erfaring. 


Senior Art Director: Svært dyktige frisører med veldig lang erfaring. Spesialister innen klipp, farge, styling og extensions.


Powered by: Bloc